Informació, Orientació i Assessorament

Servei adreçat a la població en general que s’ofereix des de les instal·lacions del programa per part de la directora i la treballadora social, servei gratuït obert a tota la ciutadania. Les demandes d’informació són diverses. Nosaltres informem sobre els recursos que la societat té pel col·lectiu afectat per la Malaltia d’Alzheimer i altres demències. […]

Llegeix més