La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut va concedir una subvenció de  6.156,64 € a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp a través de la convocatòria per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut, per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies (ref. BDNS 603076).

Aquesta concessió es va fer a través de la Resolució de concessió i denegació de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut, per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies, en data 16/11/2022.  Aquest ajut ha anat destinat a les activitats de Rehabilitació Cognitiva en l’Institut Lerin Neurocognitive, durant l’any 2022.