La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 6.540 € a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp a través de la convocatòria per a l’any 2023, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies (ref. BDNS 660466).

Aquesta concessió es fa a través de la Resolució per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies 2023, en data 06/11/2023.

Aquest ajut es destina a l’execució de les activitats de Rehabilitació Cognitiva en l’Institut Lerin Neurocognitive durant l’any 2023.