La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials va concedir una subvenció de182.000 € a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp a través de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials i de les polítiques d’igualtat, de dones i d’immigració del Departament d’Igualtat i Feminismes per a l’any 2021 (ref. BDNS 595996).

Aquesta concessió es va fer a través de la resolució de concessió definitiva en data 01/07/2022, aquest ajut ha anat destinat a les activitats de l’Institut Lerin Neurocognitive per l’atenció directa amb persones amb trastorn neurocognitiu i difusió d’aquestes durant l’any 2022.