Lerín Neurocognitive Program


Tractament especialitzat en trastorns neurocognitius i dany cerebral adquirit.

Aquest programa és una teràpia no farmacològica, que contempla a la persona des de una visió integral, tenint en compte el binomi persona amb trastorn neurocognitiu/dany cerebral-cuidador familiar.

El nostre objectiu en el cas de trastorns neurocognitius és el de preservar durant el màxim de temps possible les capacitats cognitives, físiques i funcionals de la persona, en un estat emocional positiu, i en el cas de dany cerebral adquirir el de millorar les funciones afectades. Aquest objectius s’assoleixen, a través de diferents actuacions i activitats, per tal de que la persona mantingui la seva identitat, autonomia, fomentant les relacions interpersonals i millori la seva qualitat de vida.

L’eina d’observació “DementiaCareMapping”, l’utilitzem en el nostre dia a dia com a instrument per millorar les nostres pràctiques diàries d’atenció als usuaris, promovent una atenció individualitzada i centrada en la persona. L’observació d’aquestes pràctiques, permet de manera continuada que el personal estigui format en pràctiques adequades i contempli l’atenció des del punt de vista de les persones amb trastorns neurocognitius. Aquesta estratègia global, és un control de qualitat, que fomenta una bona preparació de l’equip professional, a l’hora d’atendre a les necessitats del usuaris, disminuint l’incidència de males praxis, augmentant el benestar psicològic i emocional dels usuaris.

Prèviament, es porta a terme una valoració inicial (cognitiva, emocional, física, funcional i social), entregant als familiars-cuidadors un informe neuropsicològic i físic-funcional. Seguidament s’elabora conjuntament l’equip tècnic del programa i la família, els objectius terapèutics específics del usuari, que conformen el pla de tractament individual, que s’aniran revisant a mesura que passa el temps.

Les activitats planificades es portaran a terme en sessions grupals i individuals sempre essent grups reduïts i homogenis amb material adequat i centrat en la persona, que permeti treballar les diferents àrees (material creat per l’equip terapèutic del programa).

L’aromacologia és una metodologia que utilitzem envoltant l’ambient de les distintes sales amb aromes diferents i adequats a cada teràpia. Quan estem rodejats d’olors agradables, ens sentim alegres i reconfortats. A través dels olis essencials, podem arribar al sistema límbic, centre emocional del cervell per modificar la conducta, l’estat d’ànim, o l’evocació de records, depenent de cada situació o el que la persona necessiti.

El Programa amb periodicitat semestral o anual, emet informe de la situació de la persona amb trastorn neurocognitiu/ dany cerebral, el qual serà explicat a les famílies. Aquest informe és una eina, que nosaltres veiem de molta rellevància, ja que permet apropar-se a la situació present de la persona amb demència i dany cerebral adquirit.

Aquest informe afavorirà la intervenció d’altres professionals que des del camp de la salut i el camp social estan treballant en benefici del cas concret.

A més a més, aquest programa també presenta altres serveis, fonamentals per l’afrontament de la problemàtica: Atenció soci familiar; Estudi, prevenció i seguiment de la sobrecàrrega dels cuidadors principals; Atenció d’infermeria; Atenció a la sociabilització; Atenció al cuidador professional.

Teràpies no farmacològiques

Teràpia Estimulació cognitiva
Teràpia Estimualció emocional (T2E)
Logopèdia
Estimulació cognitiva computeritzada amb ordinador de pantalla tàctil (Guttmann Neuro personal Trainer ®)
Teràpia d’orientació a la realitat
Estimulació sensorial
Sessions de psicomotricitat
Musicaterapia
Laboraterapia
Activitats de sociabilització
Estimulació sensorial
Entrenament de les activitats de la vida diària
Transport adaptat