Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp

MISSIÓ

 • Informar, sensibilitzar, orientar i assessorar a la ciutadania sobre trastorns neurocognitius.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per un trastorn neurocognitiu i la dels seus familiars cuidadors.
 • Exclòs tot ànim de lucre.

VISIÓ

 • L’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix camp pretén assolir la major qualitat de vida per a la persona amb trastorn neurocognitiu i la del familiar cuidador, desenvolupant activitats dirigides als seus efectes i conseqüències així com garantint el compromís del respecte a la dignitat en un context inclusiu i universal.

VALORS

 • Defensa dels drets: Garantir la salut i qualitat de vida de les persones amb trastorn neurocognitiu, comprenent la prevenció de patologies i la preservació, millora i enfortiment de la salut integral sense cap distinció.

 • Honestedat: Treballar amb l’objectiu de que les accions siguin un reflex fidedigne dels valors. Coherència entre l’activitat i la missió.
 • Dignitat: Respectar la dignitat intrínseca i l’autonomia de la persona, comprenent la llibertat d’elecció i la importància de la identitat pròpia.
 • Compromís: Comprometre’s amb els principis de l’Associació i als acords acordats en Junta Directiva, garantint la implicació màxima de totes les persones que en formen part (persones usuàries, equip professional, voluntariat, persones col·laboradores, administració, etc.).
 • Ètica: Tractar a les persones amb la màxima dignitat, al marge de tota condició social i/o material. Treballar fermament amb l’ètica com a via de convivència i enriquiment.
 • Solidaritat: Ajudar desinteressadament, sense esperar res a canvi.
 • Transparència: Fer públics l’ús dels recursos econòmics, les activitats efectuades i les accions empreses.

ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS DE REUS I BAIX CAMP

Carrer Doctor Ferran, 33-37 (1er pis), 43202 REUS

977 32 86 04 / 686 219 419

associacio@alzheimer-reus.org

INSTITUT LERÍN NEUROCOGNITIVE

Avinguda d’Antoni Planàs i Marca, 13, 43205 REUS

977 31 76 03 / 686 219 419

administracio@alzheimer-reus.org

De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores. Dissabtes de 9:00 a 17:00 hores. Festius tancat.