Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp

L’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre amb més de vint anys d’experiència, que presta serveis de detecció i atenció terapèutica directa, sota el nom d’Institut Lerín Neurocognitive. L’Associació també col·labora en tasques de recerca i desenvolupa projectes per informar, sensibilitzar, orientar i assessorar la ciutadania.

Fins estatutaris. Capítol 1, article 2: “Els fins de l’associació són:”

 • Desenvolupar activitats dirigides als efectes i conseqüències de l’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius.
 • Informar i sensibilitzar a la ciutadania arran la malaltia d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius.
 • Recolzar moral i legalment als familiars.
 • Donar suport psicològic als familiars.
 • Realitzar activitats adreçades a l’atenció integral del malalt i del cuidador familiar.
 • Queda exclòs tot ànim de lucre.

MISSIÓ

 • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per un trastorn neuro-cognitiu i la dels seus familiars cuidadors.

VISIÓ

 • Aconseguir l’accés universal a les teràpies no farmacològiques i que la persona afectada visqui en el seu entorn domiciliari, garantint el suport al familiar cuidador.

VALORS

 • HONESTEDAT: Tenim cura de l’atenció de les persones i de tots els serveis amb coherència i autenticitat
 • TRANSPARÈNCIA: Promovem el coneixement públic del nostre funcionament, de la gestió i dels resultats aconseguits, i dels recursos econòmics obtinguts i de l’origen dels mateixos.
 • CALIDESA: Oferim un tracte humà generant un entorn empàtic, afectuós i proper.
 • DIGNITAT: Posem en valor primer a la persona, indiferentment de la seva situació social, econòmica, condició u orientació.
 • RESPECTE: Valorem a totes les persones amb actitud de reconeixement dels seus drets i de la seva identitat, opinió o manera de pensar.
 • MILLORA CONTÍNUA: Estem atents als nous estudis i pràctiques per desenvolupar projectes adients al col·lectiu que atenem. Promovem equips professionals interdisciplinaris amb una bona praxis a través de competències, valors i qualitat humana. Continuem esforçant-nos malgrat els obstacles amb actitud activa en benefici de les persones amb trastorn neuro-cognitiu i familiars cuidadors.
 • EQUITAT: Donem el que necessita cada persona sense discriminacions, amb justícia social i igualtat d’oportunitats.
 • COMPROMÍS: Treballem mitjançant la implicació, dedicació i esforç per a assolir la visió institucional fomentant la resiliència.
 • PARTICIPACIÓ: Impliquem els màxims agents possibles en la recerca d’estratègies que promoguin la qualitat de vida de la persona amb trastorn neuro-cognitiu i el seu familiar cuidador.

ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS DE REUS I BAIX CAMP

Carrer Doctor Ferran, 33-37 (1er pis), 43202 REUS

977 32 86 04 / 686 219 419

associacio@alzheimer-reus.org

INSTITUT LERÍN NEUROCOGNITIVE

Avinguda d’Antoni Planàs i Marca, 13, 43205 REUS

977 31 76 03 / 686 219 419

administracio@alzheimer-reus.org

De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores. Dissabtes de 9:00 a 17:00 hores. Festius tancat.