Projectes

Els projectes de l’entitat tenen com a objectiu conscienciar i implicar tant a ciutadans com a entitats privades, institucions i administracions públiques en la resolució dels reptes que la malaltia planteja a la persona afectada, a familiars cuidadors i a la societat en general.

PROJECTE SEMBRANT LLAVORS

Projecte destinat a generar i aprofundir en el coneixement dels aspectes principals de l’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius. Pretén millorar l’actitud empàtica dels més joves davant les dificultats derivades d’una persona amb la patologia, fomentant les relacions intergeneracionals i minimitzant els prejudicis sobre la malaltia.

Més informació

L’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp va detectar la necessitat d’ampliar la tasca de sensibilització i conscienciació cap a un col·lectiu de gran rellevància a l’entorn familiar: els infants i adolescents.

Els joves, representen una peça clau en el futur de la nostra societat. Per aquesta raó, és fonamental que la sensibilització es produeixi en edats primerenques, per així fomentar la capacitat empàtica i les relacions afectives envers les persones que pateixen Alzheimer o altres trastorns neurocognitius.

L’Associació, desenvolupa aquesta tasca mitjançant la col·laboració i participació activa al Projecte Educatiu de la Ciutat de Reus. Gaudeix d’una excel·lent acollida a la Comunitat Educativa mitjançant un programa d’Activitats i Recursos Educatius (ARE), compost per activitats i recursos educatius promoguts per diferents àrees i serveis municipals adreçats a col·legis i instituts.

Des del 2021, aquest projecte educatiu i pedagògic, consisteix en una presentació a Power Point en què es recull de manera molt pràctica i didàctica els elements més rellevants i definitoris dels trastorns neurocognitius. D’aquesta manera, es pretén normalitzar una realitat oculta i present a moltes famílies, la demència.

 

PROJECTE REUS I BAIX CAMP

Projecte destinat a apropar la tasca de l’entitat a zones rurals, facilitant informació, orientació i assessorament a famílies sobre serveis de qualitat que contribueixin a prevenir i fer front a la malaltia.

 

Més informació

Neix de les necessitats i dificultats de mobilitat de les famílies cap a la ciutat de Reus, per a que puguin conèixer el recurs i beneficiar-se dels seus serveis.

Per garantir el funcionament del projecte, l’entitat compta amb un professional de la psicologia especialitzat en trastorns neurocognitius, que es desplaça als pobles de la comarca (amb cita prèvia) sempre que hi hagi una demanda.

El servei es desenvolupa a cada municipi amb l’objectiu d’atendre i aclarir dubtes, tant en format individual com grupal. El servei és gratuït, per a l’interessat i per l’Ajuntament.

L’Associació posa a disposició dels municipis de la regió els serveis següents:

 

 1. Grups Psicoeducatius per a familiars cuidadors (sessions quinzenals). 
 2. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament personalitzada per a tota la ciutadania. 
 3. Conferències sobre trastorns neurocognitius a demanda específica dels Ajuntaments. 
 4. Tallers d’Estimulació Cognitiva per a tothom (conduits per un professional de la psicologia). 
 5. Banc d’Ajudes Tècniques. 

PROJECTE REVISIÓ COGNITIVA

Projecte destinat a impulsar la detecció precoç i la prevenció de la malaltia d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius a tota la ciutadania. Ofereix avaluacions neuropsicològiques gratuïtes a persones que volen obtenir un breu informe sobre el seu estat cognitiu.

 

Més informació

Els professionals especialitzats en neuropsicologia que formen part de l’entitat s’encarreguen de fer les avaluacions cognitives amb periodicitat anual en el marc del Dia Mundial de l’Alzheimer (21 de setembre). El Projecte, consisteix en una avaluació neuropsicològica de cribratge amb una durada aproximada que oscil·la entre 30 i 40 minuts, podent ser sol·licitada per totes aquelles persones interessades que tinguin una edat superior als 50 anys. El propòsit d’aquesta valoració, consisteix en la detecció precoç de possibles alteracions cognitives en adults grans.

Després de realitzar les valoracions neuropsicològiques, els professionals contacten amb la persona interessada o familiars, per a elaborar un informe que contempli els resultats i alhora n’ofereixi una breu explicació per facilitar-ne la comprensió. A l’eventualitat que els exàmens presentin anomalies, els professionals procedeixen a explicar la situació i proposen una derivació al metge de capçalera, si requereix.

Les cites han de concertar-se trucant a l’Institut Lerín 977 31 76 03 o enviant un correu electrònic a unitatdememoria@alzheimer-reus.org. Així mateix, les persones que hagin acudit a campanyes anteriors, comptaran amb un informe de comparació, cosa que facilitarà el control evolutiu de la salut cerebral i cognitiva. Com a mesura extraordinària, a causa de la situació actual de COVID-19, l’Institut ha establert un protocol d’entrada exhaustiu per a totes les persones participants.

L’Institut imparteix una gran varietat de tallers d´entrenament cognitiu que s´adapten a totes les necessitats i nivells per tal de mantenir l’estat cognitiu en un nivell òptim. Aquests tallers, estan destinats a totes aquelles persones que no pateixen trastorns cognitius, però que tenen interès per aprendre diverses tècniques per millorar les seves capacitats cognitives i l’agilitat mental. Es tracta d’un repte enriquidor que ajuda a l’acompliment òptim de les activitats de la vida diària i professional alhora que es realitza un paper preventiu.

PROJECTE BANC D’AJUDES TÈCNIQUES

Projecte que té com a objectiu proporcionar un servei de préstec d’ajudes tècniques per a persones usuàries amb discapacitat o situació de dependència que no puguin costejar-les degut al seu cost econòmic o retràs en la seva adquisició.

 

Més informació

Aquesta iniciativa va néixer de les necessitats de persones usuàries i familiars cuidadors de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp. El projecte, es nodreix de material reciclat obtingut mitjançant donacions (dins el municipi de Reus i Camp de Tarragona),  per a ser usats per persones amb algun tipus de discapacitat o mobilitat reduïda, que els permeti aconseguir un major grau d’autonomia i independència en l’exercici quotidià de les activitats de la vida diària.

Les ajudes tècniques han d’adaptar-se de forma personalitzada a les necessitats de cada persona, afavorint la integració i normalització de les seves activitats quotidianes, aconseguint una major autonomia personal i potenciant la seva capacitat funcional.

L’Entitat disposa de diversos tipus d’ajudes tècniques:

 • Ajudes per a la mobilitat personal i deambulació: cadires de rodes, bastons, crosses i caminadors.
 • Ajudes per a les activitats de la vida diària:
  • Higiene i Lavabo: seients de bany adaptats, barres per a facilitar transferències, elevadors, cadires de dutxa, etc.
  • Descans: coixins i matalassos antidecúbits, entre altres.

Les donacions es realitzen mitjançant un document de prestacions d’ajudes tècniques, on es sol·licita un dipòsit voluntari. Les revisions i els seguiments es realitzen anualment per telèfon, on s’avalua l’estat de salut de la persona usuària i dels familiars cuidadors per tal de determinar si l’ajuda tècnica subministrada encara s’adequa a les seves necessitats.

ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS DE REUS I BAIX CAMP

Carrer Doctor Ferran, 33-37 (1er pis), 43202 REUS

977 32 86 04 / 686 219 419

associacio@alzheimer-reus.org

INSTITUT LERÍN NEUROCOGNITIVE

Avinguda d’Antoni Planàs i Marca, 13, 43205 REUS

977 31 76 03 / 686 219 419

administracio@alzheimer-reus.org

De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores. Dissabtes de 9:00 a 17:00 hores. Festius tancat.