L’Institut Lerin Neruocognitive col·labora amb el grup de Nutrició i Salut Metabòlica de la URV en un estudi per implementar un programa d’acompanyament nutricional i d’estil de vida per una millor salut i benestar de les persones amb demències i les seves cuidadores que ha estat guardonat amb el Premi Joan Pedrerol a l’impacte social de la recerca. Aquest programa es desplegarà a tres nivells: la valoració de l’estat nutricional i la identificació dels punts de millora; un programa qualitatiu adaptat a l’estat cognitiu dels malalts i un programa amb activitats personalitzades pels cuidadors. A més dels beneficis en salut nutricional, el programa pretén un major empoderament de les persones amb deteriorament cognitiu i les seves cuidadores, treballant els aspectes alimentaris sovint menys representants davant d’altres aspectes com l’estimulació cognitiva, la independència funcional i l’equilibri emocional sobretot en les persones cuidadores.