CUIDA EL TEU CERVELL

La campanya “cuida el teu cervell” consisteix en una valoració neuropsicològica d’screening d’entre 30 i 40 minuts i la podran sol·licitar totes aquelles persones interessades a partir de 50 anys. En aquesta valoració s’administraran test d’atenció, memòria, llenguatge i orientació, per tal de poder detectar possibles alteracions cognitives de forma primerenca. Algunes de les proves administrades són: MiniMental, MiniExamenCogniscitivo, Test auditiu-verbal, Frontal Assessment Battery, Evocació semàntica i fonològica, Test de denominació, Dígits i escales emocionals, entre d’altres.

L’equip de professionals de neuropsicologia de l’Associació d’Alzheimer de Reus realitzarà les proves els dies 16, 17 i 18 de setembre i únicament es requereix demanar cita prèvia al telèfon del Centre 977 31 76 03 o al correu electrònic unitatdelamemoria@alzheimer-reus.org. També poden participar en la campanya persones d’edicions anteriors i així disposar d’un informe comparatiu, facilitant un seguiment de l’evolució de la salut cerebral i cognitiva d’aquella persona. Com a mesures extraordinàries degut a la situació actual de COVID-19, el centre ha establert un protocol d’entrada exhaustiu a totes les persones participants a la campanya.

Una vegada fetes les valoracions, els professionals del Centre es posaran en contacte amb la persona interessada o la seva família, per fer el lliurament d’un informe amb els resultats i una breu explicació del mateix per facilitar la seva comprensió. En el cas que les proves surtin alterades, s’explicarà la situació i es proposarà una derivació al metge de capçalera.

SORTEIG

Totes les persones que realitzin la campanya “cuida el teu cervell” podran participar en un sorteig de 10 places pel “TALLER DE MEMÒRIA PER A TOTHOM” d’una sessió setmanal i el podran provar durant un mes. Aquests tallers d’entrenament de la memòria van dirigits a totes aquelles persones que sense presentar alteracions de la memòria, tinguin inquietud per aprendre diferents tècniques que li permetin potenciar les seves capacitats cognitives i l’agilitat mental, alhora que realitza un treball de prevenció enfront el deteriorament cognitiu