Els usuaris i usuàries del Centre terapèutic per l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria, després de tres mesos de confinament, ja gaudeixen del programa d’estimulació cognitiva i de les teràpies no farmacològiques amb totes les mesures de seguretat.

 

El passat dimecres 10 de juny, el Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria va tornar a oferir els seus serveis als seus usuaris i usuàries, els quals s’aniran incorporant a les teràpies de manera esglaonada al llarg d’aquest mes, segons les seves necessitats i circumstàncies personals i familiars.

Uns tres mesos abans, en concret el dia 12 de març, el centre va tancar de manera consensuada amb les famílies davant l’alerta i expansió de COVID-19 al país. Tot just 48 hores abans de rebre la instrucció de tancar del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. L’equip directiu del centre va decidir tancar com a mesura de prevenció i seguretat tenint en compte la vulnerabilitat del col·lectiu. Aquesta decisió es va prendre sense registrar cap positiu, i així es va garantir la salut de tothom.

A l’inici del confinament, el centre es va reorganitzar per tal de potenciar i reforçar les vies d’atenció als usuaris i a les seves famílies de manera no presencial. L’equip de professionals de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp va dissenyar un pla d’acció per atendre al seu col·lectiu a través de les eines telemàtiques que proporciona el teletreball.

El pla d’acció executat durant el confinament va consistir, en trets generals, a realitzar un acompanyament i seguiment amb trucades telefòniques, lliurament de material de treball terapèutic per realitzar al domicili particular, espai de trobades virtuals i activitats on-line amb els professionals i suport administratiu a les famílies en necessitats socials i la seva tramitació a les institucions corresponents. Així mateix, l’equip ha contribuït a la difusió de la informació actualitzada a cada moment sobre les recomanacions del Departament de Salut.

Destacar que també es va habilitar des del primer moment una línia telefònica 24 hores per atendre incidències per part de la direcció del centre, personal de treball social i administració.

Aquest pla d’acció ha ajudat a reduir els efectes del confinament als usuaris, cuidadors i famílies. Tot i així, el confinament ha afectat greument a aquest col·lectiu per la pèrdua de les rutines i teràpies que es realitzen al centre produint un augment dels problemes conductuals i neuropsiquiàtrics. Per exemple, s’han donat casos de nerviosisme, irritabilitat, agressivitat, pèrdua de la gana i, fins i tot, l’aparició o augment d’al·lucinacions i deliris, tristesa, insomni, entre d’altres.

Els cuidadors principals i les famílies han hagut de gestionar a les seves llars aquestes dificultats produïdes pel confinament. Aquesta situació ha generat una sobrecàrrega i esgotament personal que no només repercuteix en si mateixos, sinó també a la capacitat de continuar tenir cura de les persones amb trastorns neurocognitius al seu càrrec.

Tot i el suport a distància dels professionals del Centre, la situació actual dels usuaris i usuàries després del confinament mostra una davallada global del seu nivell cognitiu, psíquic, físic i funcional. Cognitivament s’observa una major desorientació, disminució de les capacitats d’atenció, majors dificultats en tasques de llenguatge oral i escrites, disminució de la velocitat de processament, entre d’altres, que s’acompanyen de confusió, desconcert i apatia. Pel que fa a nivell físic, en general, s’ha observat una disminució de la mobilitat activa i de la força muscular, menor resistència aeròbica a l’exercici físic, menor control de l’equilibri i augment del risc de caigudes; a nivell funcional, s’ha vist que usuaris que no tenien problemes en l’execució de les seves activitats diàries ara necessiten ajuda per portar-les a terme.

Aquest retrocés produït en tan sols tres mesos evidencia l’eficàcia de les teràpies que es realitzen al centre d’estimulació cognitiva, juntament amb la possibilitat de relacionar-se amb altres persones, resulten favorables per les persones usuàries, ajudant-les a mantenir-se actives a nivell cognitiu, físic-funcional, i social.

La reobertura del centre la setmana passada s’ha fet amb el vistiplau del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i seguint els estrictes protocols establerts pel govern i el Departament de Salut.

El pla de reobertura contempla un protocol molt detallat amb un seguit de mesures transversals que redueixen el risc de contagi amb l’objectiu de vetllar per la salut i benestar dels usuaris del centre, així com del seu personal.

– Mesures de contacte social i visites:

Evitar l’accés de terceres persones al centre, ús de mascaretes FFP2, procés d’entrada i sortida al centre esglaonat i fomentar la relació telemàtica amb els familiars, entre d’altres.

– Mesures d’higiene específiques:

Un paquet de mesures molt ampli que contempla, en general, neteja i desinfecció dels espais després de cada ús, EPIS homologats per a tots els professionals, protocol de desinfecció d’uniformes, sectorització, dispensadors de gel hidroalcohòlic, ventilació i purificació de l’aire, catifa desinfectant a l’entrada i sortida del centre, així com un sistema d’avaluació i seguiment de la correcta implementació d’aquestes mesures.

– Mesures tècniques de distanciament interpersonal:

Obligatorietat de mascareta FFP2, pantalla i guants per a tots els professionals i mascareta quirúrgica per als usuaris. Manteniment de distàncies de 2 metres entre usuaris amb marcadors i separadors, treball en grups molt reduïts i amb separació i limitació d’aforament també en els espais reservats per al personal.

– Mesures organitzatives del servei i de les infraestructures:

Formació específic als professionals, adaptació de les teràpies i els serveis per dur-se a terme garantint l’acompliment de les mesures i reorganització del mobiliaris i els espais del centre per a garantir les distàncies.

– Mesures de prevenció del contagi:

Realització de proves per evitar contagis fruit d’un cas asimptomàtic, càmera de control de la temperatura a l’entrada i sortida del centre, assignació d’espais i sectorització amb limitació d’accés a professionals especialistes a les sales de treball general, reservant-los un espai concret per a la realització del seu treball de manera individual. Així com evitar la rotació del personal entre diferents grups d’usuaris.

– Mesures d’actuació davant d’una sospita de contagi:

Aïllament de la persona afectada en un espai diferenciat, sempre acompanyat del seu professional referent i es contactarà amb la família i el metge corresponent. Desinfecció específica del lloc, estris i material que li correspon a aquell usuari.

Les mesures establertes per l’equip directiu del centre van més enllà dels protocols mínims requerits per les autoritats. La seva finalitat és fomentar la tranquil·litat dels familiars i el benestar dels usuaris. Tenint en compte la situació de retrocés dels usuaris provocat pel confinament, també s’ha definit un programa d’actuació específic per facilitar la seva nova adaptació i en la mesura del possible, revertir les capacitats de les persones afectades per un procés neurodegeneratiu. A més a més, per tal de conèixer amb major exactitud la situació actual de cada persona, s’està duent a terme una valoració global de totes les persones usuàries. Aquesta permetrà readaptar la teràpia, no només tenint en compte els dèficits, sinó a la funcionalitat actual i les necessitats emocionals i psicològiques de cada persona. En aquest sentit, el centre es caracteritza per treballar amb model centrat en la persona.

Per un altre costat, el centre també va fer la reobertura de la Unitat de la Memòria la setmana passada. En aquesta unitat, totalment independent al centre diürn, es realitzen tallers tan per a persones en fase inicial de la malaltia, com per a persones sense cap alteració cognitiva per potenciar les seves capacitats i fer prevenció. El confinament ha facilitat implantar eines telemàtiques per oferir els tallers de la memòria per a tothom de manera virtual. Donada la bona rebuda, el centre continuarà oferint aquest canal per tal de facilitar la conciliació horària laboral i familiar dels usuaris.

El Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i altres trastorn neurocognitius ha sigut un dels primers centres de dia de Catalunya que ha pogut reobrir degut a les seves específiques instal·lacions proporcionades per la Fundación Rosa M. Vivar i els elevats ratis de personal de l’Associació. El centre disposa d’espais amplis i diàfans que permet distribuir als usuaris de manera segura respectant les distàncies de 2 metres. Així com també disposa de sales diferenciades per poder sectoritzar per grups reduïts del mateix grau, no barrejant usuaris i professionals. A més, els jardins únics i especialment dissenyats per a persones amb deteriorament cognitiu de gairebé 3.500 m2 també faciliten poder gaudir de l’aire lliure i realitzar les teràpies a l’exterior, minimitzant el risc de contagis. Els jardins disposen de taules i cadires de treball on poder realitzar tallers d’estimulació cognitives amb el material didàctic corresponent. En aquest sentit, es pot fer el mateix treball a les sales com a l’exterior. Així mateix, també es realitzen altres activitats com exercici físic i moments de descans i relaxament als bancs, treball a l’hort terapèutic i es potencien els sentits al jardí sensorial.

El centre afronta el repte de la reobertura amb energia renovada i la màxima positivitat, reforçats pel convenciment que ofereix un servei especialitzat únic al territori amb les millors instal·lacions i un equip professional amb una experiència de més de 20 anys. Actualment el centre té places disponibles per a persones diagnosticades d’algun trastorn neurocognitiu i donar una solució a les seves famílies, incrementant el seu benestar i qualitat de vida. Les places estan subvencionades a través del suport de la Generalitat de Catalunya i especialment, en ajuts al transport adaptat que faciliten la incorporació d’usuaris de tot el Camp de Tarragona. Els familiars amb persones amb aquest tipus de trastorns es poden informar al telèfon del centre 977317603 i al correu electrònic info@alzheimer-reus.org.