RECOMANACIONS I ACTIVITATS PER A TREBALLAR EL LLENGUATGE EN EL DOMICILI


El llenguatge, la principal via de comunicació entre les persones, és una de les àrees que es veuen afectades per les demències. En moments com els que estem vivint, i ens els quals els tractaments d’estimulació al centre no es poden dur a terme, t’acostem les claus i posem exemples d’activitats per a seguir treballant des de casa.

Recomanacions per Anna Creus, logopeda del Centre terapèutic:

Comunicar-se és essencial per les persones i la majoria ens comuniquem per mitjà del llenguatge oral. El llenguatge és una de les funcions cognitives que es veuen afectades en les demències. El fet que les persones amb demència presentin alteracions en el llenguatge i els provoqui una pèrdua progressiva de la capacitat d’entendre i expressar-se pot provocar-los aïllament social, irritabilitat, evitació de situacions, rebuig a l’hora de fer activitats concretes, etc.
Així doncs, donada la importància d’estimular el llenguatge, us proposo algunes activitats sense necessitat de material per a què pugueu realitzar a casa tots plegats:

– Evocar paraules que comencin o acabin per una lletra determinada.
– Evocar paraules que comencin o acabin per una síl·laba determinada.
– Dir el nom d’objectes que tenim davant i per a què serveixen.
– Separar en síl·labes paraules.
– Classificar paraules segons la seva categoria semàntica.
– Descriure fotografies.
– Completar frases de forma coherent (exemple: el cel és de color…, l’últim mes de l’any és el…, un transport que va per l’aire és…, etc.).
– Dir frases amb errors de significat i que l’altra persona els identifiqui (exemple: He anat a la carnisseria a comprar peix.).
– Buscar la resposta a endevinalles.
– Completar refranys i dir el seu significat.
– Dir totes les paraules possibles d’una mateixa categoria (dir noms de professions, transports, roba, noms de ciutats, verdures, eines, etc.).
– Explicar una recepta per passos: ingredients necessaris i elaboració.
– Dir què tenen en comú o perquè van juntes una parella de paraules: gat-gos, forquilla-ganivet, llapis- paper, etc.
– Dir una sèrie de paraules o números i que la persona l’hagi de repetir, anar augmentant la quantitat de paraules o números.
– Donar ordres concretes de diversa complexitat (exemples: agafa la cullera i porta-la a la cuina; aixeca el braç dret i dona’t dos cops a cada espatlla amb la mà esquerra; aixeca’t, toca una cadira, apaga el llum i seu al sofà).
– Comptar de l’1 al 10, dir els dies de la setmana, els mesos de l’any… en ordre i a l’inrevés.
– Explicar una història i després fer preguntes sobre aquesta.

Totes aquestes activitats permeten, a més d’estimular el llenguatge expressiu i comprensiu, reduir l’anòmia, mantenir l’atenció, exercitar la memòria semàntica, la memòria de treball, el raonament verbal, la capacitat d’associació… entre d’altres.
Les activitats s’han d’adaptar a les alteracions i capacitats que presenta la persona, augmentant o disminuint la dificultat d’aquestes. Podem fer-ho per escrit, donant ordres d’una en una o diverses i amb més detalls, categories semàntiques més o menys concretes, amb paraules o frases més llargues, donant-li pistes del significat o la primera síl·laba de la paraula si no li surt, etc. Us convido a realitzar aquestes activitats senzilles de posar en pràctica i que les gaudiu amb les persones amb qui conviviu, intentant realitzar-les tots junts de la manera més dinàmica possible.
Finalment, recordar-vos que és important tenir en compte i seguir les pautes i recomanacions per a què sigui efectiva i beneficiosa l’estimulació cognitiva des de casa, redactades en un altre article per companyes psicòlogues del Centre Terapèutic.

Per a qualsevol dubte de com realitzar les activitats d’estimulació del llenguatge podeu consultar als professionals del centre per correu electrònic: info@alzheimer-reus.org