Blanca de la Cruz, neuropsicòloga de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns cognitius de Reus i Baix Camp, juntament amb professionals de l’àmbit sanitari i social de Reus col·labora amb el projecte APTITUDE -Agir pour la PrévenTIon Transpyrénéenne de la DEpendance chez les séniors- finançat pel Programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA).

L’objectiu del projecte passa per desplegar accions de prevenció de la dependència en persones grans mitjançant la creació d’una xarxa d’experts, la Xarxa Transfronterera de l’Envelliment i la Prevenció de la Dependència (RTVPD), que vetllarà per promoure la cura, la formació, la recerca i la innovació en gerontologia.

El projecte europeu compta amb la col·laboració de més de vint centres hospitalaris de França, Espanya i Andorra. El projecte, coordinat per Gérontopôle de Tolosa, va començar l’any passat i es desplegarà en diferents territoris, dels quals 5 són a Catalunya (Alt Urgell, Badalona, el Ripollès, el Baix Ebre i Reus). Els equips operatius de cada regió té la voluntat d’establir vincles entre professionals que treballen en l’àmbit de l’envelliment (professionals de la salut, científics, autoritats regionals, polítics, empresaris, emprenedors, associacions d’usuaris, voluntaris d’edat avançada i d’altres) i donar suport a la implementació d’accions innovadores relacionades amb les noves recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el manteniment de la capacitat intrínseca. Aquest nou concepte, coincidint amb la filosofia del projecte aborda l’envelliment satisfactori, posant en valor el manteniment de la capacitat funcional.