LA IMPORTÀNCIA DE L’ESTIMULACIÓ COGNITIVA AL DOMICILI


Degut a la situació de confinament que estem vivint, i a la necessitat de romandre en el domicili, els professionals del Centre Terapèutic proporcionen recomanacions i pautes, per què el tractament d’estimulació cognitiva per a persona amb demència no quedi interromput i es pugui dur a terme a casa.

Recomanacions per Cristina Gallego i Ananda Garcia, psicòlogues, i Blanca de la Cruz, neuropsicòloga, del Centre Terapèutic:

La Demència implica una reducció de la capacitat cognitiva, psicològica i conductual. En general, els processos de demència s’inicien de forma progressiva i el deteriorament cognitiu és continu i gradual. Així mateix, aquestes alteracions dificulten significativament les activitats de la vida diària i generen cada vegada més dependència.

És de rellevant importància realitzar un tractament adaptat i adequat que els ajudi a mantenir en certa mesura i durant el màxim temps possible la seva funcionalitat i la seva dependència personal. Per tant, és important que aquest tractament es mantingui permanent en el temps. En una situació excepcional com la del COVID- 19, animem i recordem a tots els usuaris i famílies la importància de mantenir-se actius i de seguir amb el tractament als seus corresponents domicilis.

Des del Centre Terapèutic us fem arribar un seguit de pautes i recomanacions per poder seguir l’estimulació cognitiva des de casa.

Per a que l’estimulació cognitiva sigui efectiva i beneficiosa cal tenir en compte diferents aspecte:

  • Un ambient relaxat i tranquil: Per a treballar l’estimulació cognitiva és rellevant proporcionar un ambient relaxat, lliure de pressions i que no sotmeti a la persona a una tasca d’avaluació. Un estat de tranquil·litat i de relaxació afavorirà a mantenir la tasca en el temps i millorarà el rendiment d’aquesta, a la vegada que motivarà a la persona i augmentarà la seva autoestima.
  • Activitats adaptades en nivell i gustos: Per a que la intervenció sigui efectiva i beneficiosa cal adaptar cada tasca a la persona, al nivell de deteriorament cognitiu i als gustos i interessos d’aquesta. Aquesta adaptació aportarà adherència a la intervenció, i augmentarà la implicació en la tasca, a la vegada que motivarà a la persona a realitzar-la.
  • Respectar els temps: És important respectar el temps de cada persona, l’objectiu del tractament no és realitzar un major nombre d’activitats, sinó que aquestes es realitzin de forma autònoma, correcte i que impliquin l’activació de les diferents funcions cognitives. Per tant, no s’ha de tenir en compte el temps de realització que es dedica a cada activitat, ja que aquest variarà segons la persona i el grau de deteriorament.
  • Evitar la frustració: Per tal d’evitar la frustració envers els dèficits és primordial oferir pautes i ajudes que possibilitin a la persona avançar en la tasca i que no la permetin caure en un estat de frustració, fracàs i desànim. Caldrà anticipar-se a les dificultats, i aportar variacions i adaptacions.
  • Indicacions clares i senzilles: Les persones amb demència sovint requereixen que adaptem el nostre llenguatge verbal, fent que aquets sigui lent, clar i senzill. També serà necessari adaptar-nos al seu temps de comprensió i per tant limitar i espaiar les indicacions. Per a una bona comprensió, també, és essencial evitar preguntes de complexitat alta i de múltiples possibilitats d’elecció.
Què hem d’evitar?
  • No destacar les equivocacions ni pretendre el reconeixement o la reflexió sobre els errors.
  • Reforçar i animar les accions realitzades de forma correcta, ja sigui amb ajuda o sense.
  • Evitar situacions de competitivitat o que facin sentir a la persona avaluada.
Finalment, esperem que aquestes pautes us ajudin a realitzar i mantenir l’estimulació cognitiva en el domicili, i us animem a seguir treballant des de casa. Per a qualsevol dubte de com afrontar l’estimulació cognitiva podeu consultar als professionals del centre en el següent correu electrònic: info@alzheimer-reus.es