Col·laboració de “La Fundació Privada Reddis” a la Associació de Alzheimer de Reus i Baix Camp


La Fundació col·labora en un dels projectes de l’Associació “Sembrant Llavors” amb material tecnològic i audiovisual, per portar a terme les xerrades educatives a les escoles i instituts més dinàmiques i properes.