Lerín Neurocognitive Program

Els més de 20 anys d’experiència de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp han fet possible el disseny del Lerín Neurocognitive Program, un programa propi d’atenció integral especialitzat en trastorns neurocognitius el pilar del qual és la intervenció amb teràpies no farmacològiques. Té com a objectiu estimular, mantenir i/o potenciar les capacitats preservades, afavorint l’estat emocional positiu de la persona.

El programa inclou:

Història de vida

k

Valoracions longitudinals

Assistència i suport continuat

Troballes intergeracionals

R

Plans d’atenció individualitzats

Grups homogenis

Teràpies no farmacològiques

Sortides a l’exterior

Marcs de referència:

Model d’atenció centrada en la persona

Es basa en respectar i reconèixer la individualitat i l’especificitat de la persona, focalitzant-se en les seves capacitats vers la diversitat funcional, fomentant així la seva autonomia. És el servei qui s’adapta a les necessitats concretes de la persona, amb una aproximació holística, integral i personalitzada.

b

Model retrogenètic

Es basa en els mecanismes degeneratius que provoquen una reversió en l’ordre d’adquisició del desenvolupament humà normal. Aquesta relació inversa entre el procés neurodegeneratiu i el desenvolupament humà s’observa en els processos cognitius, en les mesures fisiològiques de l’activitat electroencefalogràfica, en el metabolisme de la glucosa cerebral, en els canvis del desenvolupament dels reflexos neurològics i en la progressió neuropatològica i neuroanatòmica de la malaltia.

Teràpies no farmacològiques del Lerín Neurocognitive Program

Les teràpies no farmacològiques (TNF) es defineixen com intervencions no químiques, teòricament sustentades, focalitzades i replicables, realitzades sobre la persona o el cuidador i capaces d’obtenir potencialment un benefici significatiu (Olazarán et al., 2010) en la cognició, activitats de la vida diària, conducta, afectivitat, sistema físic-motor, grau d’institucionalització i costos derivats.

Dins d’aquest marc, el Lerín Neurocognitive Program es composa pel disseny propi de:

TNF cognitives

 • Estimulació cognitiva
 • Rehabilitació cognitiva
 • Estimulació sensorial
 • Teràpia d’orientació a la realitat
 • Logopèdia

TNF físic-funcionals

 • Psicomotricitat
 • Rehabilitació física
 • Fisioteràpia
 • Mobilitat passiva
 • Activitats de la vida diària
 • Teràpia hortícola
 • Estimulació basal

TNF Emocional

 • Reminiscència
 • T2E®
 • Musicoteràpia
 • Laborteràpia
 • Doll-therapy
 • Socialització
 • Teràpia assistida amb gossos

Beneficis de les teràpies no farmacològiques

R

Estimular, mantenir o potenciar les capacitats preservades.

R

Evitar la desconnexió amb l’entorn i enfortir les relacions socials.

R

Incrementar l’autonomia en les activitats de la vida diària.

R

Estimular la pròpia identitat i l’autoestima.

R

Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales.

R

Demorar o alentir l’evolució de la malaltia, millorant el rendiment cognitiu i funcional.

R

Millorar la qualitat de vida de la persona usuària i familiars cuidadors.

ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER I ALTRES TRASTORNS NEUROCOGNITIUS DE REUS I BAIX CAMP

Carrer Doctor Ferran, 33-37 (1er pis), 43202 REUS

977 32 86 04 / 686 219 419

associacio@alzheimer-reus.org

INSTITUT LERÍN NEUROCOGNITIVE

Avinguda d’Antoni Planàs i Marca, 13, 43205 REUS

977 31 76 03 / 686 219 419

administracio@alzheimer-reus.org

De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores. Dissabtes de 9:00 a 17:00 hores. Festius tancat.