La Fundació  La Caixa ha comunicat la concessió d’una ajuda de 30.000 € a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp a través de la Convocatòria Catalunya 2022, en el marc del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. 

Aquest comunicat s’ha fet a través de mitjans electrònics, en data 23/03/2023.  Aquesta quantia es destinarà a l’Atenció Diürna Especialitzada en trastorns neurocognitius del Centre Terapèutic durant l’any 2023.