La Fundació ONCE per a la cooperació i inclusió social de persones amb discapacitat concedeix una subvenció de 9.000 € a l’Associació d’Alzheimer i altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp mitjançant la convocatòria de Pla de prioritats: Projectes Fundació ONCE 2022.

Aquesta concessió es fa a través del seu Comitè Directiu de 22/09/2022. Aquesta ajuda serà destinada a sufragar part de les despeses derivades de la prestació de Tractament Físic Funcional en el Centre Terapèutic durant el període entre les dates 01/01/2022 i 31/07/2022.