LLIBRES

Tractament no farmacològic de la malaltia de l’Alzheimer

Llibre dirigit a professionals de la salut ( metges, psiquiàtres, psicòlegs, fisioterapeutes, educadors socials, treballadors socials, enfermeres, etc). A qualsevol persona interessada.

Día a día amb la malaltia de l’Alzheimer

Llibre que ajuda als cuidadors de les persones amb Alzheimer.