FAQS

Què és la malaltia d’Alzheimer? Té cura?

La malaltia d’Alzheimer és un tipus de demència neurodegenerativa que afecta a les capacitats cognitives de la persona, així com a la seva autonomia per realitzar activitats de la vida diària. També està caracteritzada per l’aparició d’alteracions psicològiques i comportamentals que influeixen significativament en la qualitat de vida de la persona i de tot el seu entorn familiar. En el moment actual encara no s’ha trobat una cura per a la malaltia d’Alzheimer. No obstant, existeixen tractaments per tal de pal·liar alguns dels símptomes i alentir l’evolució de la malaltia.

Quins tractaments hi ha?Anticolinesteràsics: Aquests fàrmacs regulen els nivells d’acetilcolina al cervell. La malaltia d’Alzheimer es caracteritza per la disminució dels nivells d’aquest neurotransmissor, relacionada amb la capacitat cognitiva i la memòria.

Tractament farmacològic

Els tractaments farmacològics dependran de les característiques de cada persona i s’han d’administrar sempre sota el control del metge.

 • Tractament de les alteracions cognitives:
 • Anticolinesteràsics: Aquests fàrmacs regulen els nivells d’acetilcolina al cervell. La malaltia d’Alzheimer es caracteritza per la disminució dels nivells d’aquest neurotransmissor, relacionada amb la capacitat cognitiva i la memòria.
 • Donezepilo (Aricept)
 • Rivastigmina (Exelon, Prometax)
 • Galantamina (Reminyl)
 • Memantina: Fàrmac que permet bloquejar els efectes tòxics associats al excés del glutamat, substància que apareix a nivells anormalment alts en la malaltia d’Alzheimer i que altera el funcionament cerebral, podent provocar la mort neuronal.
 • Axura
 • Ebixa
 • Tractament de les alteracions del comportament i de l’estat d’ànim. A la malaltia d’Alzheimer també es produeixen alteracions en la conducta i en l’estat d’ànim de la persona. Alguns dels fàrmacs per pal·liar aquests símptomes són els neurolèptics com l’haloperidol (Haloperidol), la risperidona (Risperdal) o la quetiapina (Seroquel), i els antidepressiusi ansiolítics (sertralina, citalopram, lorazepam, etc.).

Tractament no farmacològic

El tractament no farmacològic per a la malaltia d’Alzheimer és l’estimulació cognitiva, avalada per estudis científics que demostren la seva eficàcia en l’alentiment de l’evolució de la malaltia i la millora de la qualitat de vida de les persones afectades.

A partir de quina edat és pot tenir Alzheimer?

Existeixen dos variants de la malaltia d’Alzheimer:

 • La malaltia d’Alzheimer d’inici tardà és la més freqüent i comença després dels 65 anys.
 • La malaltia d’Alzheimer familiar es caracteritza per tenir un inici primerenc anterior als 65 anys. Constitueix un 10% del total de casos en el moment actual i pot arribar a afectar a persones de 30 o 40 anys.
La malaltia d’Alzheimer és hereditària?

En la malaltia d’Alzheimer es produeixen certes alteracions genètiques que constitueixen un factor de risc per a les persones que tenen antecedents familiars amb la malaltia. No obstant, el factor genètic és més important en els casos d’inici primerenc (quan la malaltia es desenvolupa en persones menors de 65 anys).

Quin són els signes d’alarma?

Els principals signes d’alarma són els següents:

 • Pèrdua de memòria que afecta a la vida diària.
 • Dificultats en la planificació o en la resolució de problemes.
 • Dificultats per realitzar tasques domèstiques.
 • Desorientació temporal i espacial.
 • Alteració de la percepció visual i les relacions espacials.
 • Dificultats en el llenguatge expressiu.
 • Pèrdua d’objectes o ubicació en llocs inadequats.
 • Pobresa de judici.
 • Disminució de les activitats socials o laborals.
 • Canvis d’humor i en la personalitat. (Alzheimer’s Association)
M’han diagnosticat la malaltia d’Alzheimer. Què faig? Quins recursos existeixen?

Quan una persona rep el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer haurà d’informar al seu metge de capçalera i també haurà d’acudir als serveis socials de proximitat al seu domicili per a posar en marxa un seguiment que li ajudi a regular el dia a dia segon les necessitats que hi hagi dins del procés de la malaltia. Serà beneficiós que la persona amb la malaltia d’Alzheimer sigui acompanyada per un familiar o amic de confiança.

L’Administració competent amb la prestació de Serveis Socials és:

En el cas de Reus, adreçar-se a l’Ajuntament, oficines de Benestar Social.

Telèfon de contacte: 977 01 00 34

En el cas de Cambrils, adreçar-se a l’Ajuntament, oficines de Benestar Social.

Telèfon de contacte: 977 36 81 90

Resta de municipis, adreçar-se al Consell Comarcal Baix Camp.

Telèfon de contacte: 977 32 71 55

Els recursos que podran ser útils per al dia a dia seran diferents segon cada situació personal. Per a fer-vos una idea dels recursos que la societat té per afrontar aquesta malaltia és recomanable acudir a l’Associació més propera del vostre territori, allí trobareu informació, orientació i assessorament. En el següent enllaç trobareu informaciówww.ceafa.es

De forma esquemàtica anomenen els recursos més comuns:

 • Servei d’atenció domiciliària
 • Centres de Dia i Centres residencials

El llistat d’establiments i serveis de la Generalitat de Catalunya el trobareu en el següent enllaç:.http://www.gencat.cat/bsf/icass/info/estatgg.htm:

 • Centres de Dia Especialitzats: hi ha un 2% de centres de dia especialitzats a Catalunya. A la ciutat de Reus comptem amb aquest servei. És el Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer, el qual és gestionat per l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp.
 • Servei de respir per als familiars cuidadors.

Altres serveis d’interès per al col·lectiu, els quals s’obtenen generalment des del sector del tercer sector i el sector privat:

 • Localitzadors personals, com per exemple el recurs LOPE, el qual es pot tramitar a la Creu Roja i als serveis socials de primària.
 • Servei d’acompanyament i atenció domiciliaria (l’atenció domiciliària des del sector públic és de molt baixa intensitat, referint-nos a la quantitat d’hores cobertes, raó per la qual moltes famílies han de contractar a algun cuidador des de l’àmbit privat per a afrontar les necessitats de la persona amb la malaltia d’Alzheimer).
 • Servei de voluntariat per acompanyament al domicili, passejos, etc.
 • Servei de transport adaptat.
 • Servei de càtering.

És important ressaltar el paper de les Associacions com a font d’informació i proveïdora de serveis.

Una persona amb el diagnòstic d’Alzheimer té dret als ajuts de la llei de la dependència?

La Malaltia d’Alzheimer passa per diverses fases. Nosaltres recomanem que les famílies i les persones amb el diagnòstic d’Alzheimer o altres tipus de demència s’apropin als serveis socials de primària més propers al seu domicili i comentin al treballador social la situació concreta. És recomanable sol·licitar el grau de dependència de la persona, aquest s’anirà revisant conforme la situació canviï.

Quins tràmits legals he de portar a terme?

Serà d’interès que la persona amb Malaltia d’Alzheimer o altres demències quedi protegida i que els seus drets no es vegin minvats. És important que si la persona té un diagnòstic temprà afronti aquest tema, anomenant a alguna persona de la seva confiança per a que miri pels seus interessos i que vetlli pel seu benestar i forma d’entendre el món. No obstant això, amb la societat en la que vivim és fonamental que aquests documents queden registrats i conforme a aquests “poders” es pugui actuar a favor de la persona amb tota la legalitat. És molt freqüent que la persona amb Alzheimer no hagi disposat el mecanisme legal per a poder satisfer les necessitats que poden aparèixer conforme avança la malaltia, en tal cas la família haurà d’assessorar-se amb un advocat i portar a terme l’estratègia legal que satisfaci les necessitats del cas concret. Respecte els assumptes legals ens trobarem amb: processos d’incapacitació, curatela, poders legals, etc.

Des de l’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp animem a totes les persones a que efectuen voluntats anticipades.