Cures Musicals® és un projecte per millorar el benestar de les persones que conviuen amb una demència i aquells que els acompanyen, mitjançant l’ús de la música amb criteris terapèutics per part dels equips de  professionals.

S’aplica a totes les avds i també en l’acompanyament en desplaçaments, les rehabilitacions físiques, la presa de medicaments, les cures d’infermeria, la integració de la persona en activitats grupals….

Els beneficis són:

Per la persona afectada

 • Contribució a l’eliminació de subjeccions i la reducció de l’ús de fàrmacs psicotròpics
 • Millora en l’experiència de les AVDs
 • Millora de l’estat anímic
 • Recuperació de la identitat
 • Reducció de l’apatia i l’aïllament
 • Més implicació en altres activitatsReducció de l’ansietat i de l’agitació
 • Més i millor comunicació amb el seu entorn
 • Augment de la confiança en el propi moviment i equilibri
 • Més rapidesa i efectivitat en les recuperacions físiques després de caigudes.
 • Reforç de les funcions preservades
 • Millora de les relacions professionals-residents

Pels professionals i les famílies

 • Millora de la satisfacció dels i les professionals en el desenvolupament de les seves funcions
 • Reducció en la percepció de ‘sobrecàrrega’
 • Més implicació de les famílies en la cura de la persona al centre
 • Millor relació professionals-famílies
 • Eficiències de gestió derivades dels punts anteriors