El projecte «Capsa dels Records» és una activitat Aprenentatge-Servei entre l’Institut Lerín Neurocognitive i l’assignatura de ‘Treball Social i Vellesa’ del Grau de Treball Social a la Universitat Rovira i Virgili (URV). L’objectiu d’aquest projecte, és que a partir de la música es pugui treballar la identitat i biografia de les persones que pateixen demència.

El grup d’estudiants varen visitar les instal·lacions de l’Institut Lerín Neurocognitive de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius el dia 28/09/2022 on van ser rebuts per la directora Maria Jesús Lerín Sicília per a realitzar una visita guiada per a les seves instal·lacions (Unitat de Memòria, Centre de dia i jardins terapèutics). Més tard, van gaudir d’una xerrada sobre els aspectes fisiològics de l’Alzheimer (amb una visió biomèdica). I, finalment, van ser assignats els participants (familiars i persones usuàries del centre) a cada grup d’alumnes per a establir un primer contacte i compartir la informació necessària. Durant les sessions contigües, els alumnes van fer un recull de cançons, música i lletra, junt amb altres objectes significatius de la pròpia biografia i història de vida de cada un dels participants.

Fruit de la dedicació, tracte i treball dels alumnes que van dur a terme l’activitat i de la col·laboració per part tant dels familiars com de les persones usuàries, el dia 14/12/2022 es va organitzar una audició i un lliurament de les capses de records a tots els participants a les instal·lacions de l’Institut Lerín Neurocognitive. L’esdeveniment, va estar acompanyat de música, emocions positives, records entranyables i calidesa. Tant les persones usuàries, familiars, estudiants i professionals van gaudir durant tot el procés, permetent a les persones usuàries viure una experiència cognitiva i emocional molt gratificant.

El projecte ha estat supervisat per la professora de la URV Blanca Deusdad Ayala i la educadora social de l’Institut Lerín Neurocognitive Sandra Muñoz Domingo.