Col·laboracions amb altres entitats o grups de treball especialitzats.