Beques “TERÀPIA PER A L’ALZHEIMER”


El Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i la Unitat de la memòria gaudeix aquest any 2022 de places subvencionades, ajuts al transport i beques menjador atorgades per la Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp, dins de la convocatòria de subvencions a l’àmbit social a càrrec de l’assignació de l’IRPF, que es distribuiran de manera directa entre els usuaris del centre amb diferents modalitats.

En termes generals, es preveuen 3 tipus de modalitats de beques al nou Centre terapèutic per l’Alzheimer per l’any 2022:

Places de jornada completa del Centre terapèutic d’estimulació cognitiva i La Unitat de Memòria, respectant el seu calendari d’obertura. En cas d’alta al servei, la incorporació efectiva de la persona usuària al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat per l’Associació.

Consultar bases i requisits a la convocatoria que trobareu a sota.

El Centre posa a disposició de les persones usuàries del Centre Terapèutic d’estimulació cognitiva i La Unitat de Memòria un servei de transport adaptat. Aquesta línia d’ajuts s’ha valorat de forma prioritària per tal de facilitar l’accés al Centre a totes les persones del territori i especialment, degut a la situació de crisi sanitària esdevinguda pel COVID-19 a raó del col·lectiu de risc al que es dona servei.

Aquest transport s’organitzarà de tal manera que es cobreixen diferents àmbits territorials: àrea de Reus, àrea de Tarragona, àrea de costa i àrea interior. Així mateix, el transport s’efectuarà en uns horaris compatibles amb l’horari del programa terapèutic del Centre.

Consultar bases i requisits a la convocatoria que trobareu a sota.

Beques de menjador a persones usuàries del Centre diürn. Consistirà en el servei de menjador habitual del Centre diürn, tan pel què fa a l’àpat de dinar com l’atenció dels professionals. La finalitat d’aquesta beca és garantir un àpat saludable al dia, cobrint les necessitats nutritives bàsiques, per aquelles persones usuàries amb situació més vulnerable.

Consultar bases i requisits a la convocatoria que trobareu a sota.Per a qualsevol consulta sobre les beques podeu trucar al telèfon 977 317 603 o enviar un correu a: info@alzheimer-reus.org

Podeu veure en el següent vídeo, el Centre a ple funcionament amb les mesures establertes pel COVID-19